لیست قیمت روزانه مرکز آهن تهران (TIC)
دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ , ۱۳:۰۸ ب.ظ
میلگرد A3
سایز شرح کالا کف بنگاه
5.5 کلاف ساده چینی -
6.5 کلاف ساده نطنز 19150
8شاخه یزد آلیاژی A319700
10کاشان A320250
10امیر کبیر18800
12کاشان 19050
12امیرکبیر A3-
14امیر کبیر18050
14احرامیان18500
16نیشابور 18500
16امیرکبیر A317950
16کاشان18520
18نیشابور 18500
18ذوب آهن اصفهان 18500
18امیرکبیرA317900
18کاشان18520
18اریاذوبA3-
18ابهر A3-
18هیربد A317900
20کاشان 18520
20امیرکبیرA317900
20ابهر A317750
20آریا ذوب A3-
20هیربد A317900
20نیشابور 18500
20الوند 17350
22امیرکبیر A317900
22ذوب آهن اصفهان 18500
22آریا ذوب A3-
22هیربد A317900
25کاشان 18500
25ذوب آهن اصفهان 18500
25هیربد A317900
میلگرد A2
سایز شرح کالا کف بنگاه
8شاخه فابریک قزوین18600
8شاخه یزد A319700
8کلاف کاشان-
10آرین فولاد 18100
10پارس ارمان18050
10ابهر -
12تاکستان 18050
12آرین -
10ساده متین 18000
10ساده قزوین -
16دنا -
18دنا-
20دنا-
14اکراین زرد رویتی -
میلگرد (مبداء)
سایز شرح کالا قیمت
8قزوین-
10-14قزوین-
8پارس آرمان-
10پارس آرمان-
12تاکستان-
10ساده قزوین -
12امیرکبیر A3-
14-16امیرکبیر A3-
10الی20ابهر A3-
14الی22پرشین A3-
کف بنگاه ادامه کف بنگاه کف بنگاه
25آریا ذوب A317800
25امیرکبیر A3-
28کوثر A3-
28کاشان -
32کوثر A3-
32کاشان -


لطفاً جهت خرید کالا و بارگیری به نکات زیر توجه فرمایید:

  • هنگام خرید تأییدیه مجدد قیمتها الزامی است 
  • قیمت خرده فروشی زیر 1 تن 200 ریال و بالای 1 تن 100ریال بالاتر از قیمت اعلام شده منظور خواهد شد 
  • پس از صدور حواله حداکثر مهلت بارگیری 3 روز میباشد در غیر اینصورت خروج کالا از انبار منوط به شرایط بازار و نظر فروشنده میباشد 
  • استاندارد های کارخانه ملاک فروش و کیفیت بار میباشد