لیست قیمت روزانه مرکز آهن تهران (TIC)
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ , ۱۳:۳۲ ب.ظ
میلگرد A3
سایز شرح کالا کف بنگاه
6.5 کلاف ساده چینی 18100
6.5 کلاف ساده نطنز 18000
8کلاف نطنز18550
10کاشان A320200
10امیر کبیر-
12نیشابور18700
14نیشابور18420
14امیر کبیر-
14ابهر17950
16نیشابور 18420
16البرز-
16کاشان-
16هیربد18130
18ذوب آهن اصفهان -
18نیشابور 18420
18کاشان-
18اریاذوبA3-
18ابهر A317950
18هیربد A318130
20کاشان -
20ابهر 17950
20پرشین-
20ذوب-
20هیربد A318130
20نیشابور 18420
20الوند -
22امیرکبیر A3-
22نیشابور18420
22ذوب-
22هیربد18130
25کاشان -
25ذوب آهن اصفهان -
25هیربد A318130
میلگرد A2
سایز شرح کالا کف بنگاه
8شاخه فابریک قزوین18700
8ظفر بناب-
8کلاف نطنز18550
10آرین فولاد -
10پارس ارمان18130
10ابهر 18100
12تاکستان 18130
12آرین -
10ساده متین 17700
10ساده قزوین -
16دنا -
18دنا-
20دنا-
14اکراین زرد رویتی -
میلگرد (مبداء)
سایز شرح کالا قیمت
8قزوین18620
10-14قزوین18070
8پارس آرمان18620
10پارس آرمان18070
12تاکستان18070
10ساده قزوین -
10امیرکبیر A3-
14-16امیرکبیر A3-
10الی20ابهر A3-
14الی22پرشین A3-
کف بنگاه ادامه کف بنگاه کف بنگاه
25هیربد18130
25ذوب-
28ذوب18250
28کاشان 18100
32ذوب-
32کاشان 18050


لطفاً جهت خرید کالا و بارگیری به نکات زیر توجه فرمایید:

  • هنگام خرید تأییدیه مجدد قیمتها الزامی است 
  • قیمت خرده فروشی زیر 1 تن 200 ریال و بالای 1 تن 100ریال بالاتر از قیمت اعلام شده منظور خواهد شد 
  • پس از صدور حواله حداکثر مهلت بارگیری 3 روز میباشد در غیر اینصورت خروج کالا از انبار منوط به شرایط بازار و نظر فروشنده میباشد 
  • استاندارد های کارخانه ملاک فروش و کیفیت بار میباشد