لیست قیمت روزانه مرکز آهن تهران (TIC)
پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ , ۰۹:۱۱ ق.ظ
میلگرد A3
سایز شرح کالا کف بنگاه
6.5کلاف ساده نطنز-ملایر-
10امیرکبیر A3-
12نیشابور -
14نیشابور -
14پرشین A3-
14آریاذوب A3-
14ابهر A3-
16ذوب آهن اصفهان -
16پرشین A3-
16آریاذوب A3-
16خرمدشت A3-
16ابهر A3-
16کرمان -
18ذوب آهن اصفهان -
18نیشابور -
18پرشین A3-
18آریا ذوب A3-
18خرمدشت A3-
18ابهر A3-
18کرمان -
20ذوب آهن اصفهان -
20نیشابور -
20پرشین A3-
20آریاذوب A3-
20خرمدشت A3-
20ابهر A3-
20کرمان -
22ذوب آهن اصفهان -
22نیشابور -
22میانه -
22آریا ذوب A3-
22فرآیند فولاد -
25ذوب آهن اصفهان -
میلگرد A2
سایز شرح کالا کف بنگاه
8شاخه فابریک قزوین-
8کلاف آجدار نطنز-
8کلاف آجدار اهواز-
10ابهر -
10پارس آرمان -
12تاکستان -
12ابهر -
10ساده قزوین -
10ساده متین -
14دنا -
16البرز A3-
18البرز A3-
20البرز A3-
10 تا 16 اکراین زرد رویتی -
میلگرد (مبداء)
سایز شرح کالا قیمت
8قزوین-
10-14قزوین-
8پارس آرمان-
10پارس آرمان-
12تاکستان-
10ساده قزوین -
14-20پرشین A3-
14 الی 25آریاذوب A3-
14-28نیشابور -
6.5کلاف ساده نطنز-
8کلاف آجدار نطنز-
ادامه کف بنگاه ادامه کف بنگاه ادامه کف بنگاه
25نیشابور -
25میانه -
25آریاذوب A3-
28نیشابور -
32نیشابور -


لطفاً جهت خرید کالا و بارگیری به نکات زیر توجه فرمایید:

  • هنگام خرید تأییدیه مجدد قیمتها الزامی است 
  • قیمت خرده فروشی زیر 1 تن 200 ریال و بالای 1 تن 100ریال بالاتر از قیمت اعلام شده منظور خواهد شد 
  • پس از صدور حواله حداکثر مهلت بارگیری 3 روز میباشد در غیر اینصورت خروج کالا از انبار منوط به شرایط بازار و نظر فروشنده میباشد 
  • استاندارد های کارخانه ملاک فروش و کیفیت بار میباشد