لیست قیمت روزانه مرکز آهن تهران (TIC)
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ , ۱۱:۳۶ ق.ظ
میلگرد A3
سایز شرح کالا کف بنگاه
6.5 کلاف ساده چینی 18300
6.5 کلاف ساده نطنز 18700
8کلاف نطنز18600
10کاشان A320200
10امیر کبیر18900
12نیشابور18700
14نیشابور18430
14امیر کبیر18150
14ابهر18000
16نیشابور 18430
16البرز-
16کاشان18550
16هیربد18200
18ذوب آهن اصفهان -
18نیشابور 18430
18کاشان18550
18اریاذوبA3-
18ابهر A318000
18هیربد A318200
20کاشان 18550
20ابهر 18000
20پرشین-
20ذوب-
20هیربد A318200
20نیشابور 18430
20الوند -
22امیرکبیر A3-
22نیشابور18430
22ذوب-
22هیربد18200
25کاشان 18550
25ذوب آهن اصفهان -
25هیربد A318200
میلگرد A2
سایز شرح کالا کف بنگاه
8شاخه فابریک قزوین18700
8ظفر بناب-
8کلاف نطنز18650
10آرین فولاد 18300
10پارس ارمان18130
10ابهر 18120
12تاکستان 18130
12آرین -
10ساده متین 17800
10ساده قزوین -
16دنا -
18دنا-
20دنا-
14اکراین زرد رویتی -
میلگرد (مبداء)
سایز شرح کالا قیمت
8قزوین18620
10-14قزوین18070
8پارس آرمان18620
10پارس آرمان18070
12تاکستان18070
10ساده قزوین -
10امیرکبیر A3-
14-16امیرکبیر A3-
10الی20ابهر A3-
14الی22پرشین A3-
کف بنگاه ادامه کف بنگاه کف بنگاه
25هیربد18200
25ذوب-
28ذوب18250
28کاشان 18100
32ذوب-
32کاشان 18050


لطفاً جهت خرید کالا و بارگیری به نکات زیر توجه فرمایید:

  • هنگام خرید تأییدیه مجدد قیمتها الزامی است 
  • قیمت خرده فروشی زیر 1 تن 200 ریال و بالای 1 تن 100ریال بالاتر از قیمت اعلام شده منظور خواهد شد 
  • پس از صدور حواله حداکثر مهلت بارگیری 3 روز میباشد در غیر اینصورت خروج کالا از انبار منوط به شرایط بازار و نظر فروشنده میباشد 
  • استاندارد های کارخانه ملاک فروش و کیفیت بار میباشد