لیست قیمت روزانه مرکز آهن تهران (TIC)
پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ , ۱۰:۴۵ ق.ظ
میلگرد A3
سایز شرح کالا کف بنگاه
6.5 کلاف ساده چینی 17900
6.5 کلاف ساده نطنز 17900
8کلاف نطنز18550
10کاشان A320200
10چینی18000
12چینی17850
12نیشابور18700
14چینی17850
14ابهر17900
16نیشابور 18420
16چینی-
16کاشان-
16هیربد18030
18ذوب آهن اصفهان -
18نیشابور 18420
18کاشان-
18چینی17200
18ابهر A317800
18هیربد A318030
20کاشان -
20ابهر 17800
20چینی17200
20ذوب-
20هیربد A318030
20نیشابور 18420
20الوند 17500
22امیرکبیر A3-
22نیشابور18420
22ذوب18350
22هیربد18030
25کاشان -
25ذوب آهن اصفهان -
25هیربد A318030
میلگرد A2
سایز شرح کالا کف بنگاه
8شاخه فابریک قزوین18650
8شاخه نطنز18900
8کلاف نطنز18550
10آرین فولاد -
10پارس ارمان18080
10ابهر 18050
12تاکستان 18080
12آرین -
10ساده متین 17650
10ساده قزوین -
16دنا -
18دنا-
20دنا-
14اکراین زرد رویتی -
میلگرد (مبداء)
سایز شرح کالا قیمت
8قزوین18570
10-14قزوین18020
8پارس آرمان18570
10پارس آرمان18020
12تاکستان18020
10ساده قزوین -
10امیرکبیر A3-
14-16امیرکبیر A3-
10الی20ابهر A3-
14الی22پرشین A3-
کف بنگاه ادامه کف بنگاه کف بنگاه
25هیربد18030
25ذوب-
28ذوب17800
28کاشان 18100
32ذوب-
32کاشان 18000


لطفاً جهت خرید کالا و بارگیری به نکات زیر توجه فرمایید:

  • هنگام خرید تأییدیه مجدد قیمتها الزامی است 
  • قیمت خرده فروشی زیر 1 تن 200 ریال و بالای 1 تن 100ریال بالاتر از قیمت اعلام شده منظور خواهد شد 
  • پس از صدور حواله حداکثر مهلت بارگیری 3 روز میباشد در غیر اینصورت خروج کالا از انبار منوط به شرایط بازار و نظر فروشنده میباشد 
  • استاندارد های کارخانه ملاک فروش و کیفیت بار میباشد