لیست قیمت روزانه مرکز آهن تهران (TIC)
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ , ۱۲:۴۹ ب.ظ
میلگرد A3
سایز شرح کالا کف بنگاه
6.5 کلاف ساده چینی 18800
6.5 کلاف ساده نطنز 18850
8شاخه یزد آلیاژی A3-
10کاشان A320200
10امیر کبیر19250
12کاشان 19050
14نیشابور18550
14امیر کبیر18350
14اریا ذوب18300
16نیشابور 18530
16امیرکبیر A3-
16کاشان18550
18نیشابور 18530
18ذوب آهن اصفهان 18550
18امیرکبیرA3-
18کاشان18550
18اریاذوبA3-
18ابهر A3-
18هیربد A318350
20کاشان 18550
20امیرکبیرA3-
20پرشین18400
20ذوب18500
20هیربد A318300
20نیشابور 18530
20الوند 17500
22امیرکبیر A3-
22نیشابور18550
22ذوب18520
22هیربد A318400
25کاشان 18550
25ذوب آهن اصفهان -
25هیربد A318400
میلگرد A2
سایز شرح کالا کف بنگاه
8شاخه فابریک قزوین18800
8شاخه یزد A3-
8کلاف کاشان-
10آرین فولاد -
10پارس ارمان18250
10ابهر -
12تاکستان 18250
12آرین -
10ساده متین 18000
10ساده قزوین -
16دنا -
18دنا-
20دنا-
14اکراین زرد رویتی -
میلگرد (مبداء)
سایز شرح کالا قیمت
8قزوین18620
10-14قزوین18070
8پارس آرمان18620
10پارس آرمان18070
12تاکستان18070
10ساده قزوین -
10امیرکبیر A318460
14-16امیرکبیر A3-
10الی20ابهر A3-
14الی22پرشین A3-
کف بنگاه ادامه کف بنگاه کف بنگاه
25پرشین18150
25امیرکبیر A3-
28ذوب18000
28کاشان 18550
32کوثر A3-
32کاشان 18550


لطفاً جهت خرید کالا و بارگیری به نکات زیر توجه فرمایید:

  • هنگام خرید تأییدیه مجدد قیمتها الزامی است 
  • قیمت خرده فروشی زیر 1 تن 200 ریال و بالای 1 تن 100ریال بالاتر از قیمت اعلام شده منظور خواهد شد 
  • پس از صدور حواله حداکثر مهلت بارگیری 3 روز میباشد در غیر اینصورت خروج کالا از انبار منوط به شرایط بازار و نظر فروشنده میباشد 
  • استاندارد های کارخانه ملاک فروش و کیفیت بار میباشد