لیست قیمت روزانه مرکز آهن تهران (TIC)
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳ , ۰۹:۵۲ ق.ظ
میلگرد A3
سایز شرح کالا کف بنگاه
6.5کلاف ساده نطنز20200
8شاخه یزد آلیاژی A321500
10کاشان20400
10امیرکبیر A318950
12امیرکبیر A318650
14نیشابور 18650
14امیرکبیر A318400
14ابهر A3-
16نیشابور 18650
16کوثر A318400
16امیرکبیر A318450
16ابهر A3-
16الوند 17400
18نیشابور 18700
18ذوب آهن اصفهان 18700
18آریاذوب A318450
18امیرکبیر A3-
18ابهر A318300
18الوند 17400
20ذوب آهن اصفهان 18650
20نیشابور 18650
20کوثر A318600
22کوثر A318600
20امیرکبیر A3-
20ابهر A318300
20البرز A318250
20الوند 17400
22نیشابور 18650
22آریاذوب A318450
22ذوب آهن اصفهان 18650
25نیشابور 18650
25ذوب آهن اصفهان 18650
25پرشین A318450
میلگرد A2
سایز شرح کالا کف بنگاه
8شاخه فابریک قزوین18800
8شاخه یزد A321500
8کلاف نوشهر -
10ابهر -
10پارس ارمان18200
10آرین فولاد -
12تاکستان 18200
12ابهر 18200
12آرین فولاد -
10ساده قزوین 18250
16دنا 17350
18دنا17350
20دنا17350
10و14اکراین زرد رویتی 16350
میلگرد (مبداء)
سایز شرح کالا قیمت
8قزوین18620
10-14قزوین18020
8پارس آرمان18620
10پارس آرمان18020
12تاکستان18020
10ساده قزوین 18070
10امیرکبیر A3-
14-16امیرکبیر A3-
10الی20ابهر A3-
14الی25پرشین A3-
کف بنگاه ادامه کف بنگاه کف بنگاه
28کاشان 18650
28نیشابور 18650
28امیرکبیر A318400
32نیشابور 18800
32امیرکبیر A318400
---


لطفاً جهت خرید کالا و بارگیری به نکات زیر توجه فرمایید:

  • هنگام خرید تأییدیه مجدد قیمتها الزامی است 
  • قیمت خرده فروشی زیر 1 تن 200 ریال و بالای 1 تن 100ریال بالاتر از قیمت اعلام شده منظور خواهد شد 
  • پس از صدور حواله حداکثر مهلت بارگیری 3 روز میباشد در غیر اینصورت خروج کالا از انبار منوط به شرایط بازار و نظر فروشنده میباشد 
  • استاندارد های کارخانه ملاک فروش و کیفیت بار میباشد