لیست قیمت روزانه مرکز آهن تهران (TIC)
سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ , ۱۱:۱۰ ق.ظ
میلگرد A3
سایز شرح کالا کف بنگاه
5.5 کلاف ساده چینی 20900
6.5 کلاف ساده نطنز 19850
8شاخه یزد آلیاژی A320500
10امیرکبیر A3-
12امیرکبیر A318450
14نیشابور 18550
14امیرکبیر A318150
16شاهرود A318150
16نیشابور 18500
16ابهرA318100
16امیرکبیر A318150
16آریا ذوب A318150
18نیشابور 18500
18ذوب آهن اصفهان 18550
18امیرکبیرA318150
18کوثرA318100
18اریاذوبA318100
18ابهر A318050
18شاهرود A318100
20نیشابور 18500
20امیرکبیرA318150
20ابهر A318050
20آریا ذوب A318150
20هیربد A318150
20کوثر A318400
20الوند 17450
22نیشابور 18500
22ذوب آهن اصفهان 18550
22آریا ذوب A318150
22هیربد A318150
25نیشابور 18550
25ذوب آهن اصفهان 18500
25هیربد A318100
میلگرد A2
سایز شرح کالا کف بنگاه
8شاخه فابریک قزوین18750
8شاخه یزد A320500
8کلاف نوشهر -
10آرین فولاد -
10پارس ارمان18200
10ابهر -
12تاکستان 18200
12ابهر -
10ساده متین 18200
10ساده قزوین 18300
16دنا 17500
18دنا17450
20دنا17450
14اکراین زرد رویتی 16500
میلگرد (مبداء)
سایز شرح کالا قیمت
8قزوین18570
10-14قزوین18020
8پارس آرمان18570
10پارس آرمان18020
12تاکستان18020
10ساده قزوین 18070
12امیرکبیر A3-
14-16امیرکبیر A3-
10الی20ابهر A3-
14الی22پرشین A3-
کف بنگاه ادامه کف بنگاه کف بنگاه
25آریا ذوب A318150
25امیرکبیر A318150
28کوثر A318400
28کاشان 18500
32کوثر A318400
32کاشان 18600


لطفاً جهت خرید کالا و بارگیری به نکات زیر توجه فرمایید:

  • هنگام خرید تأییدیه مجدد قیمتها الزامی است 
  • قیمت خرده فروشی زیر 1 تن 200 ریال و بالای 1 تن 100ریال بالاتر از قیمت اعلام شده منظور خواهد شد 
  • پس از صدور حواله حداکثر مهلت بارگیری 3 روز میباشد در غیر اینصورت خروج کالا از انبار منوط به شرایط بازار و نظر فروشنده میباشد 
  • استاندارد های کارخانه ملاک فروش و کیفیت بار میباشد